-HIDeKA-(Hideka Sakimoto)シンガーソングライター ボーカリスト

  HIDeKA シンガーソングライター、ボーカリスト
  学歴 京都府立洛北高校
京都造形芸術大学映画俳優